فریلنسر

freelancer

4.8/5 (1 بازخورد)
تاریخ عضویت 2019-06-24

شعار خود را وارد کنید.

برنامه نویسی وب به مدت 10 سال

0

در دست اقدام 
پروژه‌ها

1

تکمیل شده 
پروژه‌ها

1

لغو شده 
پروژه‌ها

0

در دست اقدام 
سرویس

0

تکمیل شده 
سرویس

0

لغو شده 
سرویس

8,000 ریال

جمع کل 
کارکردها

* برای ارسال یک پیشنهاد روی دکمه کلیک کنید

ارسال پیشنهاد

سرویس

سرویس در دسترس نیست

بازخورد مشتری

شرکت
 کارفرمای خوب

استخدام کارفرمایان

 • سطح پروژهسطح متوسط
 • قزوین
 • 2019-08-29
  • رفتار حرفه ای من چطور بود؟
  • کیفیت کار من چگونه بود؟
  • آیا من به مهلت انجام متعهد بودم؟
  • آیا ارزش پروژه و خدمات را داشتم؟

عالی بود

`